Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tách tinh chế, một số đặc tính của Tyrosinase từ nấm ăn (mushroom) và khảo sát điều kiện tạo kit Tyrosinase phát hiện nhanh dư lượng hợp chất phenol
Authors: Công nghệ sinh học
Advisor: Đặng Thị Thu
Keywords: Tyrosinase; Tinh chế; Nấm ăn
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Đại cương về Tyrosinase, khảo sát một số nấm thực vật, các phương pháp chiết Tyrosinase, tinh chế bằng phương pháp kết tủa muối dung môi hữu cơ, xác định một số đặc tính của Tyrosinase,...
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16649
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223845.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223845-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 102,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.