Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học xử lý nước sông, hồ bị ô nhiễm
Authors: Phạm Mai Hương
Advisor: Trần Liên Hà
Keywords: Chế phẩm sinh học; Xử lý; Nước
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tài nguyên nước và sự ô nhiễm, các phương pháp xử lý nươc sông, hồ bị ô nhiễm, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý nước sông, hồ bị ô nhiễm
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16650
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223846.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223846-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 57,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.