Thông tin tài liệu


Title: Phân lập, tuyển chọn và bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm men candida oleophila ứng dụng trong bảo quản cam tươi
Authors: Cao Thị Bích Thủy
Advisor: Nguyễn Thị Thủy Châu
Keywords: Chế phẩm sinh học; Nâm men; Bảo quản tươi
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Phân lập, phân loại các loại nấm mốc gây thối hỏng quả cam, tuyển chọn các chủng nấm men đối kháng, nghiên cứu công nghệ nhân nuôi nấm men candida oleophila
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16651
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223853.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223853-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 45,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.