Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh và chuyển gen ở bèo tấm lemna aequinoctialis
Authors: Vũ Văn Tiến
Advisor: Lê Huy Hàm
Keywords: Bèo tấm lemna aequinoctialis; Tái sinh
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Xây dựng hệ thống tái sinh cây bèo tấm lemna aequinoctialis thông qua callus với tỷ lệ tái sinh cao, quy trình chuyển giao nguyên cây vào bèo tấm lemna aequinoctialis thông qua agrobacterium tumefacines với hiệu quả cao
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16652
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223854.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223854-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 43,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.