Thông tin tài liệu


Title: Quy luật truyền nhiệt truyền chất và chế độ sấy buồng một số vật liệu dạng tấm phẳng
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
Advisor: Trần Văn Phú
Keywords: Sấy; Truyền nhiệt
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan quá trình truyền nhiệt, truyền chất trong vật liệu sấy. Các phương pháp xác định thời gian sấy. Mô hình thí nghiệm và kết quả thu được. So sánh đánh giá kết quả
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ nhiệt - Lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16670
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 232119.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.