Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao hiệu suất cháy và giảm thiểu ô nhiễm phát thải khí, rắn trong các lò hơi công nghiệp
Authors: Đặng Quang Hùng
Advisor: Nguyễn Sỹ Mão
Keywords: Lò hơi; Nhiệt lạnh
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu thực trạng các lò hơi công nghiệp ở Việt Nam. Các quá trình cháy trong buồng đốt. Các biện pháp nâng cao hiệu suất và giảm thiểu phát thải ô nhiễm. Xây dựng phương pháp tính toán thiết kế, cải tạo lò đốt nhằm tối ưu quá trình cháy.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16671
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 232120.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 232120-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 41,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.