Thông tin tài liệu


Title: Synthesis lafeo3 for photodegradation of pollutants in wastewater = Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác LaFeO3 cho phản ứng phân hủy hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm trong nước thải
Other Titles: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác LaFeO3 cho phản ứng phân hủy hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm trong nước thải
Authors: Phan Chi Nhan
Advisor: Pham Thanh Huyen
Keywords: Hợp chất hữu cơ; Vật liệu quang xúc tác
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về LFO; thử nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16703
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319363.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2319363-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 94,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.