Thông tin tài liệu


Title: Kiến trúc microservices và hệ thống quản lý đấu giá quảng cáo trực tuyến
Authors: Nguyễn Vũ Quyền
Advisor: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Quảng cáo; Kiến trúc microservices; Quảng cáo trực tuyến
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống đấu giá trực tuyến; kiến trúc microservices và các công nghệ sử dụng; thiết kế và xây dựng ứng dụng đấu giá trực tuyến với kiến trúc microservices.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16705
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319361.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319361-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.