Thông tin tài liệu


Title: Kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc, hỗ trợ khách hàng
Authors: Vũ Văn Tú
Advisor: Vũ Thị Hương Giang
Keywords: Website; Kiến trúc hướng dịch vụ; Chăm sóc khách hàng VNPT
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lĩnh vực chăm sóc khách hàng, hoạt động chăm sóc khách hàng VNPT, dịch vụ web (web service), mô hình hoạt động của kiến trúc hướng dịch vụ; mô hình dịch vụ phục vụ bài toán chăm sóc khách hàng VNPT.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16709
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319355.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319355-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 268,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.