Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình hóa rủi ro lập lịch dự án sử dụng các ước lượng mức độ hoàn thành dự án
Authors: Đinh Quang Bắc
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Lập lịch dự án
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lập lịch dự án phần mềm và quản lý rủi ro trong lập lịch dự án; quản lý rủi ro trong dự án phần mềm; mô hình quản lý dự án dựa trên kỹ thuật lập lịch PERT và mạng Bayes; xây dựng phương pháp mô hình hóa rủi ro trong lập lịch pert tích hợp đánh giá mức độ hoàn thành dự án phần mềm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16710
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319354.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319354-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 203,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.