Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cacbon black (nano cacbon) đến tính chất của xi măng PCB40
Authors: Phạm Đăng Hùng
Advisor: Tạ Ngọc Dũng
Keywords: Xi măng poóc lăng; Cacbon black; Xi măng PCB40; Nano cacbon
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cacbon black (CB), xi măng pooclang, quá trình hydrat và đóng rắn của xi măng pooclang khi có phụ gia CB nano; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16711
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319353.pdf
    Restricted Access
  • Size : 991,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319353-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 149,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.