Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tương tác của dung dịch ẩm không sử dụng cồn isopropyl alcohol đến mực in offset
Authors: Nguyễn Thị Hà Anh
Advisor: Phùng Anh Tuấn
Keywords: Mực in; Cồn isopropyl alcohol; Mực in offset
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dung dịch ẩm trong công nghệ in offset; cơ sở lý thuyết về nhũ tương hóa mực in; phương pháp thực nghiệm; kết quả thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16717
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319347.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319347-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.