Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thu nhận hợp chất phytosterol từ hạt bí ngô và khả năng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng
Authors: Trần Hương Nga
Advisor: Nguyễn Thị Minh Tú
Đặng Thị Thu
Keywords: Bí ngô; Hợp chất phytosterol; Hạt bí ngô
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bí ngô, dầu hạt bí ngô, phytosterol; vật liệu, sơ đồ và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16720
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319344.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319344-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 85,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.