Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quá trình lắng sơ cấp trong hệ thống xử lý nước thải tổng công ty giấy Việt Nam bằng giải pháp điều chỉnh hoặc thay thế hóa chất
Authors: Nguyễn Thị Phương Thanh
Advisor: Vũ Đức Thảo
Keywords: Bể lắng sơ cấp; Xử lý nước thải; Tổng công ty giấy Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nước thải sản xuất bột giấy và giấy, quá trình keo tụ diễn ra trong bể lắng sơ cấp; phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; thảo luận và kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16727
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319393.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319393-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 116,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.