Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa
Authors: Hoàng Thị Huyền Trang
Advisor: Trần Thanh Chi
Keywords: Thuốc bảo vệ thực vật; Thanh Hóa
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hóa chất bảo vệ thực vật, phân loại hóa chất bảo vệ thực vật, tình hình quản lý và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật tại Việt Nam, phương pháp đánh giá rủi ro sức khỏe con người; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16728
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319392.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319392-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 287,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.