Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định phát thải một số chất ô nhiễm không khí từ lò hơi của công ty TNHH mía đường Nghệ An và đánh giá mức độ phát tán của chúng
Authors: Nguyễn Thế Hòa
Advisor: Nghiêm Trung Dũng
Keywords: Ô nhiễm không khí; Nghệ An; Công ty TNHH mía đường Nghệ An
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tình hình sản xuất mía đường trên thế giới và Việt Nam, các vấn đề môi trường nảy sinh trong quá trình sản xuất mía đường, phương pháp xác định và mô hình phát tán chất ô nhiễm không khí, giới thiệu công ty nghiên cứu, tổng quan điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội khu vực nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16730
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319390.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319390-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 194,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.