Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sử dụng giá thể MBBR Hel - X Chip để xử lý nước thải sinh hoạt
Authors: Nông Đức Anh
Advisor: Trần Lệ Minh
Keywords: Nước thải sinh hoạt; Công nghệ MBBR; Giá thể MBBR Hel - X Chip
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nước thải sinh hoạt, đặc tính nước thải sinh hoạt, công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học, phương pháp sinh học xử lý nitơ trong nước thải, giá thể lơ lửng, lớp màng sinh học, hiệu quả xử lý của công nghệ MBBR; phương pháp nghiên cứu và quy trình thực nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16731
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319389.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319389-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.