Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quy trình chiết tách (+-)-gossypol từ hạt một số loài bông Việt Nam
Authors: Vũ Duy Hưng
Advisor: Vũ Đình Tiến
Keywords: Hợp chất; Việt Nam; Hợp chất polyphenol; Gossypol
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gossypol; các phương pháp chiết tách gossypol; tiến hành thực nghiệm chiết tách và tinh chế gossypol; đánh giá chất lượng và xây dựng quy trình chiết tách tối ưu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16735
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319385.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319385-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 383,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.