Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp đánh giá khả năng nung của phối liệu
Authors: Nguyễn Hiền Trung
Advisor: Vũ Thị Ngọc Minh
Keywords: Phối liệu; Phương pháp đánh giá
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan xi măng, nguyên liệu, cơ sở tính toán phối liệu, quá trình hóa lý xảy ra khi nung, khả năng nung và tạo clinker; nguyên liệu và phương pháp; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16738
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319382.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319382-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 230,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.