Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính năng lọc nước của màng lọc poly (este sunphon) (PES) dạng sợi rỗng chế tạo thử nghiệm tại Việt Nam
Authors: Lê Thị Huệ
Advisor: Đỗ Khắc Uẩn
Keywords: Màng lọc; Việt Nam; Màng lọc PES
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan màng lọc và quá trình lọc màng, màng lọc PES sợi rỗng trong quá trình lọc nước và phương pháp chế tạo; phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16742
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319378.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319378-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 348,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.