Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng mức độ mất nước cấu trúc của thạch cao đến tính chất của xi măng PC Bỉm Sơn
Authors: Bùi Hoàng Phương
Advisor: Vũ Hoàng Tùng
Keywords: Thạch cao; Xi măng PC Bỉm Sơn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan quá trình hydrat hóa và đóng rắn của các khoáng trong XMP và quá trình hydrat hóa và đóng rắn của đá xi măng; thạch cao; nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu; mục tiêu và nội dung nghiên cứu; kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16745
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319375.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319375-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 197,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.