Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá khả năng cháy của than sử dụng trong nhà máy xi măng
Authors: Bùi Duy Hùng
Advisor: Tạ Ngọc Dũng
Keywords: Than; Khả năng cháy
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các đặc tính hóa học, lý học của than; các nguyên lý quá trình cháy than; mục tiêu, nội dung và các phương pháp nghiên cứu; thực nghiệm và kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16746
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319374.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319374-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 234,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.