Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quan hệ giữa kích thước vật liệu đầu vào và phân bổ kích thước đầu ra khi nghiền xi măng pooclăng hỗn hợp trong máy nghiền bi
Authors: Nguyễn Chí Thức
Advisor: Tạ Ngọc Dũng
Keywords: Xi măng poóc lăng; Vật liệu đầu vào; Máy nghiền bi
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan định luật nghiền, phụ gia xi măng, quá trình hydrat hóa của các khoáng clinker xi măng pooclăng, quá trình đóng rắn của xi măng pooclăng; nội dung và các phương pháp nghiên cứu; nghiên cứu thực nghiệm và kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16747
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319373.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319373-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.