Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng chỉ thị phân tử Indel và kỹ thuật PCR định lượng để đánh giá hiệu quả ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài tại Viện huyết học - truyền máu trung ương
Authors: Trần Thanh Hiền
Advisor: Trương Quốc Phong
Dương Quốc Chính
Keywords: Viện huyết học - truyền máu trung ương; Tế bào gốc; Tế bào gốc tạo máu; Kỹ thuật PCR
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tế bào gốc, ghép tế bào gốc, tế bào gốc tạo máu và nguồn tế bào gốc tạo máu; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16750
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319370.pdf
    Restricted Access
  • Size : 719,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319370-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 97,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319370-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 97,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.