Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng sợi composit polyme-zeolite xử lý nước thải công nghiệp
Authors: Lê Thị Hương
Advisor: Phạm Thanh Huyền
Keywords: Nước thải công nghiệp; Sợi composit polyme-zeolite
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp, các phương pháp xử lý nước thải nhiễm dầu, quy trình xử lý nước thải tại nhà máy lọc dầu; thực nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16753
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319401.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319401-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 170,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.