Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính ổn định nhiệt của vắc xin phối hợp sởi - rubella (MRVAC) sản xuất tại polyvac
Authors: Phạm Anh Thư
Advisor: Ngô Thu Hường
Trương Quốc Phong
Keywords: Vắc xin phối hợp sởi - rubella (MRVAC); Vắc xin
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan virut sởi, virut rubella, vắc xin và vắc sin phối hợp, tính ổn định của vắc xin; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16754
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319402.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319402-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 108,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.