Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng chất thải từ quá trình chế biến cà phê để xử lý Pb(II) trong nước
Authors: Hoàng Anh
Advisor: Trần Lệ Minh
Keywords: Xử lí chất thải; Xử lý Pb(II)
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan ô nhiễm chì, ảnh hưởng của chúng đến môi trường và con người, một số phương pháp xử lý Pb(II) trong nước, xử lý kim loại trong nước bằng vật liệu sinh học; phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16755
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319403-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 131,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319403.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,77 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.