Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các biện pháp quản lý các nguồn thải nhằm cải thiện chất lượng nước sông Nhuệ
Authors: Nguyễn Duy Long
Advisor: Trịnh Thành
Keywords: Xử lí nước thải
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan điều kiện kinh tế-xã hội, chất lượng nước sông Nhuệ, tổng quan về các mô hình tính toán chất lượng nước, giới thiệu mô hình MIKE; đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16756
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319404.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319404-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 106,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.