Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cacbon hóa mao quản trung bình từ nguồn vỏ trấu và thăm dò ứng dụng trong quá trình tổng hợp dầu nhờn sinh học
Authors: Đỗ Hải Lăng
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Keywords: Xúc tác; Dầu nhờn sinh học; Xúc tác cacbon hóa
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan xúc tác cho quá trình tổng hợp dầu nhờn sinh học, dầu nhờn và công dụng; tình hình nghiên cứu xúc tác cacbon hóa trên thế giới và Việt Nam; thực nghiệm các phương pháp; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16760
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319410.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319410-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 199,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.