Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng sử dụng rong mơ sargassum làm chế phẩm tăng sức đề kháng cho tôm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản
Authors: Phan Lệ Anh
Advisor: Trần Thanh Chi
Nguyễn Đức Tiến
Keywords: Rong mơ; Rong mơ sargassum
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về rong mơ, ô nhiễm môi trường nước nuôi trồng tôm; đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16763
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319413.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319413-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 89,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.