Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và khả năng chịu tải của sông Sặt thuộc lưu vực sông Bắc Hưng Hải
Authors: Nguyễn Mạnh Việt
Advisor: Hoàng Thị Thu Hương
Keywords: Nước sông; Khả năng chịu tải
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan đánh giá sức chịu tải và phân vùng chức năng, giới thiệu khu vực nghiên cứu; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; đánh giá chất lượng nước sông Sặt; đánh giá khả năng chịu tải của sông Sặt dựa vào thải lượng các nguồn thải; đề xuất biện pháp quản lý.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16764
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319414.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319414-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 163,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.