Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tái cấu trúc ăng ten vi dải cho công nghệ 5G dựa trên hướng lập trình di truyền
Authors: Bùi Mạnh Cường
Advisor: Nguyễn Hoàng Hải
Keywords: Anten; Ăng ten vi dải
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lý thuyết ăng ten, lập trình di truyền, thuật toán gradient tìm kiếm trực tiếp, công nghệ 5G; tái cấu trúc ăng ten vi dải cho công nghệ 5G dựa trên hướng lập trình di truyền.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16774
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 319425.pdf
      Restricted Access
    • Size : 929,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.