Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thu nhận xác định đặc tính protease tái tổ hợp từ chủng escherichia coli BL21 (DE3) và khảo sát khả năng ứng dụng
Authors: Phạm Thị Hằng Nga
Advisor: Trương Quốc Phong
Keywords: Enzym; Chủng escherichia coli BL21 (DE3); Protease
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về protease, peptide; các phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16781
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319433.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319433-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 762,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.