Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng giải quyết lớp bài toán phân loại
Authors: Nguyễn Thường Thái
Advisor: Vương Hoàng Nam
Keywords: Mạng nơron nhân tạo; Mạng truyền thẳng nhiều lớp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng nơ ron nhân tạo; mạng truyền thẳng nhiều lớp; phân loại dữ liệu bằng mạng nơron.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16782
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319432.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319432-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.