Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá một số chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế và môi trường của công nghệ đốt chất thải rắn có tận dụng nhiệt tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Phạm Hoàng Lương
Keywords: Chất thải rắn; Việt Nam; Công nghệ đốt chất thải rắn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhiên liệu than, sinh khối và rác thải rắn tại Việt Nam; công nghệ đốt nhiên liệu rắn và xử lý rác thải rắn tại Việt Nam; mô hình công nghệ đốt nhiên liệu rắn tận dụng nhiệt trong công nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam; so sánh công nghệ lò hơi đốt than kiểu truyền thống và lò đốt rác thải kết hợp nhiên liệu sinh khối, tận dụng nhiệt để cấp nhiệt cho SME.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16784
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319430.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319430-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 189,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.