Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy nhộng trùng thảo cordyceps militaris nhằm làm nguyên liệu sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Trịnh Tam Kiệt
Hồ Phú Hà
Keywords: Nấm; Nhộng trùng thảo cordyceps militaris
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nấm cordyceps, nguồn gốc và phân loại nấm C. Militaris, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và chất lượng của nấm C. Militaris; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16785
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319429.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319429-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 198,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.