Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu động lực học phanh bằng mô hình 1/2
Authors: Nguyễn Đức Toàn
Advisor: Lưu Văn Tuấn
Keywords: Phanh; Động lực học
Issue Date: 2012
Abstract: Trình bày các vấn đề chung. Mô hình bánh xe đàn hồi. Thiết lập mô hình động lực học phanh. Khảo sát quá trình phanh.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16794
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 255861.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.