Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cồn từ nguyên liệu gạo
Authors: Nguyễn Thị Oanh
Advisor: Nguyễn Thanh Hằng
Keywords: Cồn; Sản xuất
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khảo sát quy trình sản xuất cồn từ gạo hiện nay ở Việt Nam. Đưa ra quy trình sản xuất cải tiến cồn từ nguyên liệu gạo. Cải tiến nâng cao chất lượng và hiệu suất thu hồi cồn.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16798
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255873.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255873-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 140,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.