Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát ảnh hưởng của ABS đến hiệu quả phanh bằng mô hình động lực học ô tô 1/2
Authors: Lương Đình Tiến Thắng
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Phanh; Động lực học
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề chung của đề tài. Động lực học bánh xe đàn hồi. Mô hình nghiên cứu hiệu quả phanh. Khảo sát một số quá trình phanh.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16803
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255884.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255884-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 119,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.