Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng hệ thống thông tin di động thế hệ 3 WCDMA/UMTS
Authors: Nguyễn Tiến Thành
Advisor: Nguyễn Hoàng Hải
Keywords: Thông tin di động; Mô phỏng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về thông tin di động. Mạng thông tin di động 3G với công nghệ WCDMA. Thiết kế mạng vô tuyến 3G. Tính toán dung lượng mạng 3G.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16808
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255891.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 785,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255891-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 70,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.