Thông tin tài liệu


Title: Thuyết minh phim tự động sử dụng tổng hợp tiếng nói tiếng Việt
Authors: Nguyễn Văn Nam
Advisor: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Phim truyện; Thuyết minh phim tự động
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các dịch vụ của ứng dụng, đặc tả use case; giải pháp thuyết minh phim tự động; phát triển ứng dụng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16832
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319360.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319360-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 152,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.