Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc điểm NST trên bệnh nhân bất thường nhiễm sắc thể giới tính tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2012 - 2018
Authors: Trần Thị Huyền
Advisor: Khuất Hữu Thanh
Keywords: Nhiễm sắc thể; Bệnh viện nhi trung ương
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhiễm sắc thể giới tính ở người, bất thường nhiễm sắc thể giới ở bệnh nhân có kiểu hình nữ và kiểu hình nam, hiện tượng lưỡng giới; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả và bàn luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16833
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319358.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319358-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 283,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.