Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp metanol nhiên liệu từ CO2 trên xúc tác đa kim loại Ni-Ga-Co
Authors: Nguyễn Tùng Anh
Advisor: Nguyễn Khánh Diệu Hồng
Keywords: Metanol
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan metanol và các ứng dụng, phương pháp tổng hợp metanol, quá trình chuyển hóa trực tiếp CO2 thành CH3OH, xúc tác đa kim loại trong quá trình chuyển hóa CO2 thành metanol
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16834
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319407.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319407-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 200,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.