Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế mạch đo cung lượng tim (CO) và các thông số huyết động bằng phương pháp trở kháng ngực không can thiệp
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Vũ Duy Hải
Keywords: Phương pháp trở kháng ngực không can thiệp; Tim mạch
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan thông số cung lượng tim, các phương pháp đo cung lượng tim; phương pháp đo CO-ICG; các phương pháp đo cung lượng tim khác; thiết kế khối xử lý tín hiệu tương tự trong mạch đo CO-ICG.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16837
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319434.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319434-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.