Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kiến trúc IMS và xây dựng hệ thống IMS theo giải pháp của Alcatel-Lucent
Authors: Phạm Duy Anh
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Mạng di động; Internet; Xây dựng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về IMS. Kiến trúc IMS. Giải pháp IMS của Alcatel-Lucent. Xây dựng hệ thống IMS cho Telecom NewZealand.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16858
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253404.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253404-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 82,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.