Thông tin tài liệu


Title: Các cơ chế phân hoạch tài nguyên vô tuyến trong mạng không dây 4G
Authors: Lê Thị Hằng
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Mạng không dây; Công nghệ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu mạng di động thế hệ thứ 4. Công nghệ đa truy nhập trong Wimax - LTE. Công cụ mô phỏng Wimax. Thuật toán và kết quả. Kết luận và hướng phát triển.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16859
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253408.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.