Thông tin tài liệu


Title: Mạng di động 3G/UMTS và các dịch vụ tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Tất Đạt
Advisor: Nguyễn Bình
Keywords: Mạng di động; Dịch vụ; Việt nam
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lịch sử phát triển và triển khai 3G (UMTS) trên thế giới. Nền tảng cung cấp dịch vụ cho 3G. Dịch vụ tiêu biểu triển khai mang 3G và lộ trình triển khai trên mạng VMS.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16860
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253412.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253412-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 98,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.