Thông tin tài liệu


Title: Thông tin trải phổ và ứng dụng
Authors: Phạm Thị Ánh Hồng
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Trải phổ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống thông tin trải phổ. Đồng bộ trong thông tin trải phổ. Các ứng dụng của kỹ thuật trải phổ.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16864
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253433.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.