Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ và mã hóa bảo mật trong Wimax
Authors: Nguyễn Hải Báo
Advisor: Nguyễn Viết Nguyên
Keywords: Liên lạc dải rộng; Công nghệ; Bảo mật
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về công nghệ Wimax. OFDM và ứng dụng trong Wimax. Bảo mật trong Wimax.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16866
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253465.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253465-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 89,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.