Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng và khả năng triển khai thực tế
Authors: Phùng Xuân Định
Advisor: Nguyễn Xuân Dũng
Keywords: Mạng di động; Triển khai; Công nghệ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về công nghệ mục tiêu và kiến trúc mạng LTE. Truy nhập vô tuyến và kiến trúc giao diện vô tuyến trong LTE. Lớp vật lý LTE. Các thủ tục truy nhập LTE. Xu hướng và triển vọng của LTE.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16867
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253474.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253474-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 108,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.